Umowa

Numer umowy ZKB-II.2635.13.9.2022
Data zawarcia 2022-11-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-18 do 2022-12-02
Kontrahent MATUSZEK PIOTR
Przedmiot przegląd i konserwacja systemu klimatyzacji w węzłach teletechnicznych
Rodzaj umowy zamówienia
Informacja o aneksie -
Typ terminu -
Wartość 1660,5 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0