Umowa

Numer umowy ZOU-V.4125.1.6.2020_ANEKS1
Data zawarcia 2021-01-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-15 do 2021-02-07
Kontrahent PT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przedmiot remont posadzki na gruncie w pom.41,43,45 na parterze w budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17- aneks zwiększa zakres wykonywanych robót budowlanych oraz wydłuża czas trwania umowy o 21 dni
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie aneks do umowy nr ZOU-V.4125.1.6.2020
Typ terminu na czas określony
Wartość 23567,68 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-03 08:35:49.0