Umowa

Numer umowy ZSS-IX.526.115.2022
Data zawarcia 2022-11-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-16 do 2022-12-31
Kontrahent INSTYTUT ROZWOJU AKTYWNOŚCI
Przedmiot zadanie pn. "Ulice dzieci - miejska integracja polsko - ukraińska" UNICEF - działanie 2,4
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 121800 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0