Umowa

Numer umowy ZSS-VII.526.5.13.2020
Data zawarcia 2021-01-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent TOWARZYSTWO OSÓB NIESŁYSZĄCYCH "TON"
Przedmiot Projekt Ośrodek wspierający rehabilitację społeczną osób z dysfunkcjami słuchu
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 123600 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-01 08:40:30.0