Umowa

Numer umowy ZSS-VII.526.5.16.2020
Data zawarcia 2021-01-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE
Przedmiot Projekt - Prowadzenie Ośrodka Adaptacyjno- Rehabilitacyjnego dla Osób z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Otępiennymi - w formie ośrodka wspierającego i rehabilitacji społecznej
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 144200 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-03 08:35:49.0