Umowa

Numer umowy ZSS-VII.526.8.1.2020
Data zawarcia 2021-01-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-01-30
Kontrahent STOWARZYSZENIE LUDZI Z EPILEPSJĄ, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ K
Przedmiot Projekt - Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 190000 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-03 08:35:49.0