Umowa

Numer umowy ZSS-XIII.526.129.2021_ANEKS_2
Data zawarcia 2022-11-17
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-01-01 do 2022-12-31
Kontrahent STOWARZYSZENIE OSÓB I RODZIN NA RZECZ ZDROWIA PSYCH. ZROZUMIEĆ I POMÓC
Przedmiot ANEKS NR 2 DO UMOWY
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie aneks do umowy nr ZSS-XIII.526.129.2021
Typ terminu -
Wartość -6790 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0