Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2021-06-21
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 21062100327
Przedmiot wniosku korespondencji organów Os. Nowe Winogrady Północ dot. niepołączalności mandatu
Kategoria jednostki pomocnicze
Znak sprawy WJPM-V.1431.11.2021
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji zapis danych na nośniku elektronicznym
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono informację
Data udostępnienia informacji 2021-06-30
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 24062102690

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:45.0