Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA
Data wpływu wniosku do UMP
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 24062102611
Przedmiot wniosku zagospodarowania wód opadowych
Kategoria gospodarka komunalna
Znak sprawy DGR-VI.1431.8.2021
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemnie bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono informację publiczną
Data udostępnienia informacji 2021-06-28
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 28062103162

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:38.0