Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-08
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 8012003088
Przedmiot wniosku podanie zestawienia uzyskiwanych przychodów za służebność gruntową w latach 2017-2018 z nieruchomości UM Poznań w układzie nr działki geodezyjnej, powierzchnia, uzyskany przychód ewentualne ograniczenie zestawienia do 15-20 pozycji działek położonych najb
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.1.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wezwano do zmiany sposobu lub formy u.i.p. (art. 14.2)
Data udostępnienia informacji 2020-01-15
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 9012003087

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0