Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-08
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 9012001181
Przedmiot wniosku podanie przychodów z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2017-2019 z nieruchomości UM Poznań obr. 53 arkusz 08 nr 442/10, 442/11
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.2.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-01-15
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 14012002682

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-15 08:31:56.0