Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-13
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 13012002275
Przedmiot wniosku wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w latach 2018, 2019, 2020 dz. 5/26, obr. Główna, dz. 5/29, 3/21 obr. Komandoria, dz. 5/28, 3/20 obr. Komandoria, dz. 5/25, 3/16, 5/27, 3/9 obr. Komandoria, dz. 3/17 obr. Komandoria
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.3.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-01-22
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 20012003977

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:06.0