Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-14
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 14012000335
Przedmiot wniosku Udostępnienie informacji dot. inwestycji WJPM i KOS
Kategoria jednostki pomocnicze miasta; rewitalizacja
Znak sprawy WJPM-V.1431.4.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji zapis danych na nośniku elektronicznym
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-01-27
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 27012001609

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:06.0