Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-14
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 14012003081
Przedmiot wniosku dot. wykaz lokali gastr i sklepów w Poznaniu posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Kategoria działalność gospodarcza
Znak sprawy DGR-VI.1431.1.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-01-23
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 22012004186

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:06.0