Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-15
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10900000000
Przedmiot wniosku informacja publiczna - prośba o przesłanie skanów decyzji wydanych w okresie 01.01.2018 do dnia 14.01.2020 pozwoleń na  rozbiórkę i budowę obiektów kubaturowych o pow. większej niż 800 metrów kw.
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.10.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-01-17
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 17012000000

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0