Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-15
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10990000000
Przedmiot wniosku udzielenie informacji publicznej - udostępnienie do wglądu akt dot.decyzji nr 235/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.11.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji odbiór osobisty
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-01-28
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 28012000000

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:06.0