Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-15
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 15012002090
Przedmiot wniosku Dot. zadań realizowanych pzrez Usługi Komunalne w przedmiocie " ekshumacji 21 mogił ziemnyc", w ktorych pochowane są ofiary bombardowania Poznania
Kategoria gosp. komunalna i mieszkaniowa
Znak sprawy GKo-V.1431.2.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Jednostki UMP/MJO/Spółki wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2020-01-16
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 16012002534

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0