Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-16
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 11610000000
Przedmiot wniosku udzielenie informacji publicznej - udostępnienie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na rozbiórkę, poz. na budowę oraz obecnie toczących się postępowań
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.12.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-01-27
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 27012000000

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:06.0