Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-17
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 21012000433
Przedmiot wniosku Aktualny model ruchu miasta Poznań.
Kategoria transport
Znak sprawy KPRM-IX.1431.6.2020
Tryb dostępu do informacji ponowne wykorzystanie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Klauzula o źródle materiałów oraz przekazanie efektów prac.
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-20
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 20022003135

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:06.0