Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-20
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 20012002366
Przedmiot wniosku Inf. publ. ws. roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do nieruchomości położonych przy zbiegu ulic Hetmańskiej i Wagrowskiej.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.7.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-20
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 14022000129

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:07.0