Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-20
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 21012004839
Przedmiot wniosku zapyateni dotyczące kontroli FortuVII wraz z przesłaniem kopii protokołów
Kategoria postępowanie administracyjne
Znak sprawy MKZ-IV.1431.5.2020
Tryb dostępu do informacji przetworzenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wezwano do zmiany sposobu lub formy u.i.p. (art. 14.2)
Data udostępnienia informacji 2020-01-30
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 30012000918

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-25 13:15:25.0