Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-21
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 16370000000
Przedmiot wniosku udostępnienie informacji publicznej - przekazanie decyzji nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz przekazanie wykazu wszystkich stron postępowania
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.19.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji odbiór osobisty
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-01-23
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 23012000000

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:07.0