Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-21
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 16660000000
Przedmiot wniosku udzielenie informacji nt. przeznaczenia nieruchomości - wycofanie wniosku z dnia 18.01.2020 r. UWAGA - nie odnotowano wpływu wniosku w ww. sprawie z 18.01.2020 r.
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.16.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę (art.15.2)
Data udostępnienia informacji 2020-01-21
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 21012000000

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:07.0