Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO POZNAŃ KONTAKT
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-21
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 23012000412
Przedmiot wniosku Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu zbiorowego
Kategoria transport
Znak sprawy PK-III.1431.2.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Jednostki UMP/MJO/Spółki wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2020-01-23
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 23012004312

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0