Biuro Poznań Kontakt (PK)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Konrad Zawadzki
ul. Jana Matejki 50, 60-770 Poznań
p. 114 - sekretariat (I piętro), miejska infolinia: 61 646 3344
pk@um.poznan.pl
www.poznan.pl/kontakt/

Kompetencje i zadania

Biuro Poznań Kontakt pełni rolę miejskiego Call/Contact Center. Informuje o miejscu, czasie, trybie, koniecznych dokumentach/drukach i opłatach związanych z załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta Poznania. Pośredniczy w rezerwacji wizyt interesantów w Urzędzie - (konktretny dzień i godzina - za wyjątkiem dnia bieżącego). Biuro wykonuje także zlecenia telefonicznych badań ankietowych i wychodzących akcji informacyjnych. Praca Biura ma wesprzeć wydziały merytoryczne w obsłudze spraw rutynowych. Sprawy o indywidualnym charakterze wymagające pogłębionej wiedzy tematycznej nie są objęte właściwością Biura, będą nadal załatwiane w wydziałach merytorycznych przez specjalistów. Dla zaoszczędzenia czasu, przed osobistą wizytą w Urzędzie warto zadzwonić: 61 646-33-44. Aby skorzystać z usługi, należy telefonować w godzinach od 7:30 do 20:00. Aktualna lista obsługiwanych podmiotów:

 1. Biblioteka Raczyńskich
 2. Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych
 3. Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa
 4. Biuro Spraw Lokalowych
 5. Gabinet Prezydenta
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 8. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
 9. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
 10. Poznańskie Centrum Świadczeń
 11. Urząd Stanu Cywilnego
 12. Wydział Finansowy
 13. Wydział Gospodarki Komunalnej
 14. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 15. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 16. Wydział Klimatu i Środowiska
 17. Wydział Organizacyjny
 18. Wydział Oświaty
 19. Wydział Podatków i Opłat
 20. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
 21. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
 22. Wydział Urbanistyki i Architektury
 23. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 24. Wydział Obsługi Urzędu - Centrala telefoniczna UMP
 25. Zarząd Dróg Miejskich Strefa Płatnego Parkowania
 26. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 27. Zarząd Transportu Miejskiego
 28. Zarząd Zieleni Miejskiej

UWAGA! Usługi w zakresie obsługi centrali (dawniej nr 5200) obejmują: informację o numerach telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta Poznania oraz połączenie z wybranym numerem wewnętrznym UMP. Jednostki Urzędu i Miejskie Jednostki Organizacyjne zainteresowane zleceniem usługi Call/Contact Center uprasza się o wypełnienie elektronicznej karty zlecenia usługi znajdującej się pod linkiem "sprawy wydziału" (prawy górny róg strony).

UWAGA! INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM "sprawy wydziału" (prawy, górny róg strony).

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Umieszczenie aktualnego zarządzenia i regulaminu organizacyjnego Biura Poznań Kontakt

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowak
Data wytworzenia informacji: 2024-01-17 00:00
Opis zmian: Umieszczenia aktualnie obowiązującego zarządzenia i regulaminu organizacyjnego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Joanna Nowak
Data i godzina publikacji: 2024-01-17 16:02