Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-28
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 28012000766
Przedmiot wniosku Aktualny model ruchu miasta Poznania.
Kategoria transport
Znak sprawy KPRM-IX.1431.10.2020
Tryb dostępu do informacji ponowne wykorzystanie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku bez rozpatrzenia (bd. adresowych do decyzji admin. lub art.23g.4.)
Data udostępnienia informacji 2020-02-07
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 30012003036

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-15 08:31:56.0