Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-28
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 28012003133
Przedmiot wniosku dot. polowań
Kategoria działalność gospodarcza
Znak sprawy DGR-VI.431.2.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-06
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 6022002279

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:07.0