Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-29
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 24720000000
Przedmiot wniosku prośba o udostępnienie informacji publicznej - przesłanie kopii wydanych dla działki decyzji poz.na budowę, zm.decyzji poz. na budowę i inf. o toczących się postępowaniach
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.21.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-10
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 10022002638

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-25 13:15:25.0