Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ KULTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-29
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 28012003486
Przedmiot wniosku dot. zarządzania płta Starego Rynku
Kategoria kultura
Znak sprawy Kl-V.1431.4.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat nie
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Jednostki UMP/MJO/Spółki wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2020-02-05
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 18022003128

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0