Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-29
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 29012003988
Przedmiot wniosku Inf. publ. ws. wywłaszczenia nieruchomości ul.Spychalskiego dz. 3,4,10, ark. 10, obr. 61.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.13.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-06
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 4022001812

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-15 08:31:56.0