Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-31
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 12022003927
Przedmiot wniosku dot. polowań
Kategoria działalność gospodarcza
Znak sprawy DGR-VI.1431.4.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-10
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 10022001153

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0