Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-03
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 3022000815
Przedmiot wniosku Inf. publ. ws. roszczeń w stosunku do dz. 3/1,3/2,3/3,3/4 ul. Samotna.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.17.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wezwano do zmiany sposobu lub formy u.i.p. (art. 14.2)
Data udostępnienia informacji 2020-02-04
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 3022003215

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:07.0