Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-03
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 28570000000
Przedmiot wniosku udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich dec. o pozwoleniu na budowę wydanych od 20.07.2019 do 31.01.2020r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy powyże
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.22.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku wydano decyzję o odmowie
Data udostępnienia informacji 2020-02-10
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 10022001417

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0