Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-06
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 6022002875
Przedmiot wniosku dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych ul. Dolna Wilda dz. 40, 41/5, 39, 56
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.18.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-10
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 6022003881

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:40.0