Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-06
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10022001404
Przedmiot wniosku skan ofert oraz informacja z otwarcia ofert dot. postępowania na kompleksową organizację stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji w Cannes (ZOU-XII.271.217.2019.MM).
Kategoria zamówienia publiczne
Znak sprawy ZOU-II.1431.1.10.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wniosek w trakcie rozpatrywania
Data udostępnienia informacji
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:40.0