Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-06
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 32880000000
Przedmiot wniosku Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. przeznaczenia nieruchomości i dot położenia na terenie objętym uchwałą określającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.30.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-12
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 12022001507

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:07.0