Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-07
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 34180000000
Przedmiot wniosku udostępnienie informacji publicznej i wydanie kopii decyzji UA.III.U08/73313-1032/09, UA-III-U08.6730.453.2017, UA-III-U08.6730.980.2015, UA-III-U08.6730.542.2018
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.29.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-13
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 13022001666

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-15 08:31:56.0