Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-10
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10022020341
Przedmiot wniosku dotyczy kościoła Latajacego Potwora
Kategoria porządek i bezpieczeństwo
Znak sprawy ZKB-III.1431.3.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wniosek w trakcie rozpatrywania
Data udostępnienia informacji
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-25 13:15:25.0