Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

 

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Opis zawartości

numer w ewidencji; nazwa stowarzyszenia; data wpisu do ewidencji i daty późniejszych zmian; cel lub cele działania; teren działania, środki działania; adres siedziby; imię i nazwisko przedstawiciela lub członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji; imiona i nazwiska członków organu kontroli wewnętrznej; informacje o regulaminie działalności i jego zmianach; informację o posiadaniu statusu OPP; informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; data i numer uchwały o rozwiązaniu oraz data rozwiązania stowarzyszenia zwykłego; imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego; informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.

Cel prowadzenia

Ewidencjonowanie stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Poznania.

Prowadzony od

20 maja 2016 r.

Podstawa prawna

art. 40 ust. 5, art. 40b ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Osoba odpowiedzialna

Adrian Kokot - Stanowisko ds. stowarzyszeń i fundacji

Marta Mianowska - Stanowisko ds. stowarzyszeń i fundacji

Dostępność

jawny

Zasady udostępniania danych

W Biuletynie Informacji Publicznej

Dostęp online

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ewidencja-stowarzyszen-zwyklych,282898/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adrian Kokot
Data wytworzenia informacji: 2023-09-19 00:00
Opis zmian: aktualizacja ewidencji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2023-09-19 07:30