Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Rzeczy Znalezionych - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii do dnia odwołania wprowadziliśmy zmiany w procedurach dotyczących zgłaszania, oddawania oraz wydawania rzeczy znalezionych.

W związku z powyższym prowadzimy bezpośrednią obsługę klientów umówionych. Można to zrobić:

  • dzwoniąc do Biura Rzeczy Znalezionych pod nr tel. (61) 878 5382 lub (61) 878 4014;
  • dzwoniąc do Biura POZnan Kontakt pod nr (61) 646 3344;
  • wysyłając wiadomość elektroniczną na adres brz@um.poznan.pl.

Obsługa klientów odbywać się będzie w holu budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, po każdorazowym wezwaniu pracownika obsługującego Biuro Rzeczy Znalezionych, w miejscu wyznaczonym, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. W tym celu należy zaanonsować swoje przybycie w Punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 bądź zadzwonić pod nr tel. (61) 878 5382, (61) 878 4014.

Zgłoszenia o zagubieniu rzeczy

Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną pod nr tel. (61) 878 5382, (61) 878 4014 lub elektroniczną na adres: brz@um.poznan.pl. Obsługa bezpośrednia klientów odbywać się będzie w holu budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, po każdorazowym wezwaniu pracownika obsługującego Biuro Rzeczy Znalezionych, w miejscu wyznaczonym, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Oddanie rzeczy znalezionej do Biura

Obsługa klientów odbywać się będzie w holu budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, po każdorazowym wezwaniu pracownika obsługującego Biuro Rzeczy Znalezionych, w miejscu wyznaczonym, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Aby oddać znalezioną rzecz należy wydrukować oraz wypełnić formularz "Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy" znajdujący się tutaj (formularz) bądź uzyskać go od pracownika Biura na miejscu. Rzecz znalezioną wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem można również:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
  • złożyć w skrzynce podawczej, mieszczącej się w holu budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Odebranie rzeczy znalezionej z Biura

Istnieje możliwości osobistego odbioru rzeczy znalezionych wyłącznie po wcześniejszej umówionej wizycie. Obsługa klientów odbywać się będzie w holu budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, po każdorazowym wezwaniu pracownika obsługującego Biuro Rzeczy Znalezionych, w miejscu wyznaczonym, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Możliwy jest również odbiór rzeczy poprzez wysyłkę depozytu pocztą. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta w Poznaniu telefonicznie pod nr tel. (61) 878 5382, (61) 878 4014 lub elektronicznie na adres: brz@um.poznan.pl. Koszty wysyłki ponosi właściciel rzeczy. Wysokość opłaty zależy od rodzaju i wartości depozytu.

Zgodnie z art. 187 Kodeksu Cywilnego Biuro Rzeczy Znalezionych ma obowiązek przechowywania przyjętych depozytów przez okres roku od dnia doręczenia właścicielowi wezwania do odbioru rzeczy, bądź przez okres 2 lat w przypadku niemożności wezwania właściciela.

BIURO CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-15.00

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - Biuro Rzeczy Znalezionych

61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17, pok. 36,

nr tel. (61) 878 53 82, (61) 878 4014, brz@um.poznan.pl

Opłaty

Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.

Termin i sposób załatwienia

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy w przypadku, gdy:

1) wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł;

2) nie zostały spełnione warunki właściwości terytorialnej Biura, tzn. rzecz nie została znaleziona w granicach administracyjnych Miasta Poznania lub Miasto Poznań nie jest miejscem zamieszkania znalazcy;

3) rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.

Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 183-188. (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397 z późn. zm.)

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania na podstronie Biura Rzeczy Znalezionych w zakładce "Formularze do druku"

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Natalia Nowak
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-28 10:27 - aktualizacja danych (Aktualizacja)