decyzja zezwalająca na całkowite przegrodzenie wody sieciowymi narzędziami połowowymi

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5054.

Aby otrzymać decyzję zezwalającą na całkowite przegrodzenie wody sieciowymi narzędziami połowowymi napisz wniosek (odręcznie).

Do wniosku dołącz:

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres lub przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

MIEJSCE ODBIORU:

Decyzja zostanie do Ciebie wysłana Pocztą.

Opłaty

1. Za wydanie decyzji zezwalającej na przegrodzenie wody - opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- pełnomocnictwo (upoważnienie) udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja na zezwolenie na całkowite przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi wody w porze nocnej wydawane jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja zostanie do Ciebie wysłana Pocztą.

Forma załatwienia:

1. Zawiadomienie zainteresowanego pozyskaniem zezwolenia o terminie przeprowadzenia lustracji gospodarstwa rybackiego,

2. Protokół z przeprowadzonej lustracji w gospodarstwie rybackim,

3. Decyzja zezwalająca na całkowite przegrodzenie wody sieciowymi narzędziami połowowymi w porze nocnej.

Podstawa prawna

1. Art. 17 a ust. 1 - Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2015.652 j.t.) oraz §7 ust. 1, 2 i § 18 ust. 1 pkt. 15a - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.).2. Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.2016.23 j.t. ze zm.).3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w Poznaniu.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-16 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji w sprawach dotyczących załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-16 16:17