Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - prowadzone sprawy

Rejestracja działalności gospodarczej - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Profil zaufany e-PUAP - punkt potwierdzania - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Taksówka - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Transport rzeczy - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Transport osób - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Transport na potrzeby własne - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja) - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Melioracja - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Ochrona zwierząt - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Rolnictwo - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Rybactwo i łowiectwo - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Pola biwakowe i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Kasyna gry - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa