Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - prowadzone sprawy

Rejestracja działalności gospodarczej

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Taksówka

Transport rzeczy

Transport osób

Transport na potrzeby własne

Pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja)

Melioracja

Ochrona zwierząt

Rolnictwo

Rybactwo i łowiectwo

Pola biwakowe i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie

Kasyna gry