zatwierdzenie statutu spółki wodnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5051 lub 61 878-4502.

Aby zatwierdzić statut spółki wodnej należy napisać wniosek o zatwierdzenie statuty spółki wodnej.

Dodatkowo należy do wniosku dołączyć:

1. Projekt statutu spółki wodnej.

2. Prawomocna uchwała Walnego Zgromadzenia o uchwaleniu statutu.

3. Wykaz członków spółki wodnej zawierający ich oznaczenie, wskazanie siedzib i adresów.

Miejsce złożenia dokumentów

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej zostanie wysłane pocztą.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)).Art. 446 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, - Prawo Wodne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji dotyczących załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 17:12