Kalkulator opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Za pomocą kalkulatora opłat, można wyliczyć opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia - jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

W oświadczeniu podawana jest rzeczywista wartość sprzedaży, tzn. niezaniżona i niezawyżona, zawierająca VAT i akcyzę. Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo oraz rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za przedstawienie fałszywych danych, tj. cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 Ustawy.

Przedsiębiorca jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń. Kalkulator opłat pełni rolę pomocniczą w wyliczaniu należności.

Jeśli zezwolenia mają różne daty ważności, obliczenia należy wykonać odrębnie.

 
 
 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Jajeśnica
Data wytworzenia informacji: 2023-02-28 00:00
Opis zmian: Ustawienie grupy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Krzysztof Jajeśnica
Data i godzina publikacji: 2023-02-28 17:23