Sprawdzenie danych w centralnym rejestrze wyborców

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, złóż wniosek o wgląd do rejestru ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ELEKTRONICZNEJ.

W tym celu skorzystaj z usługi dostępnej  w serwisie: link do usługi na stronie obywatel.gov.pl

Aby uzyskać dostęp do swoich danych wymagane jest: zalogowanie się do usługi, a następnie przejście do sekcji "Twoje dane", oraz do zakładki: "Centralny Rejestr Wyborców".

Wniosek o dane z Centralnego Rejestru Wyborców  możesz wnieść także na piśmie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek możesz złożyć w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań - bez rezerwacji wizyt.

Opłaty

Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Natychmiast po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,

Tryb odwoławczy

Brak.

Obowiązek informacyjny

Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona w części: Formularze do druku - w załączniku: "Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych"

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kubiak Marek
Data wytworzenia informacji: 2024-01-17 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści: Wymagane dokumenty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2024-01-17 10:33