uzgodnienie dla zabezpieczenia urządzeń wodno-melioracyjnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5051 lub 61 878-4502.

Aby otrzymać uzgodnienie dla zabezpieczenia urządzeń wodno-melioracyjnych należy złożyć wniosek oraz dołączyć mapę z obszarem objętym projektem.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

Opłaty

Czynność zwolniona od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Uzgodnienie lub wydanie opinii następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Uzgodnienie zostanie wysłane pocztą.

Podstawa prawna

Art. 18 pkt. 1, art. 20 pkt. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186))

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania uzgodnienia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-16 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji dotyczących załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-16 19:21