Pomoc dla uczniów - Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego znajdują się na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją dla osób zameldowanych w Poznaniu można pobrać i składać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 w godzinach urzędowania.

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Wnioski dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy składać do dnia 25 września.

Wnioski dla słuchaczy i studentów należy składać do dnia 20 października.

Podstawa prawna

  • Uchwała nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.
Zasady udzielania stypendium określone zostały w Regulaminie udzielania stypendium Marszała Województwa Wielkopolskiego, który stanowi załącznik nr 1 do ww. Uchwały.

Tryb odwoławczy

Brak

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 00:00
Opis zmian: Aktualizacja adresu POK (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-01-02 13:06