Pomoc dla uczniów - Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego znajdują się na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją dla osób zameldowanych w Poznaniu można pobrać i składać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1, oraz przy ul. Małachowskiego 10 w godzinach urzędowania. Klienci obsługiwani są w następujących godzinach: poniedziałek: od 7:30 do 16:00, wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30, środa, piątek: od 7:30 do 15:00;

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Wnioski dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy składać do dnia 25 września.

Wnioski dla słuchaczy i studentów należy składać do dnia 20 października.

Podstawa prawna

  • Uchwała nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.
Zasady udzielania stypendium określone zostały w Regulaminie udzielania stypendium Marszała Województwa Wielkopolskiego, który stanowi załącznik nr 1 do ww. Uchwały.

Tryb odwoławczy

Brak

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Krystkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-18 12:39 - Aktualizacja informacji. (Aktualizacja)