Wspieranie rodziny - Zasiłek rodzinny - Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku rodzinnego, masz prawo ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego w zależności od sytuacji.

Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przyznawany jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  • do ukończenia 16. roku życia, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności;
  • powyżej 16. roku życia do ukończenia 24, roku życia, jeżeli ma orzeczenie o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie:

  • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5  roku życia;
  • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:53 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)