Wspieranie rodziny - Zasiłek rodzinny - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku rodzinnego, masz prawo ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego w zależności od sytuacji.

Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Jest to dodatek, który przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki, czyli od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. O dodatek możesz ubiegać się, jeżeli Twoje dziecko:

  • zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której dziecko się uczy, a także siedziba szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których uczy się dziecko  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 113,00 zł miesięcznie na dziecko;
  • dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub  szkoła artystyczna, w której dziecko się uczy w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:53 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)