Prolongata terminu ważności miejsca pochówku

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro administracji cmentarzy przy ul. 23 Lutego 4/6 jest czynne pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-15.

Biura na terenie cmentarzy są czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15 i przyjmują wyłącznie prolongaty.

Opłaty

1)     groby ziemne - na okres 20 lat:

 • dziecięce - 600,00 zł,
 • jednomiejscowe - 900,00 zł,
 • dwumiejscowe w poziomie - 1 500,00 zł
 • dwumiejscowe w pionie - 1 200,00 zł,
 • trzymiejscowe w poziomie - 2 100,00 zł,
 • czteromiejscowe - 2 500,00 zł,
 • urnowe jednomiejscowe - 550,00 zł,
 • urnowe dwumiejscowe - 600,00 zł,
 • urnowe trzymiejscowe - 700,00 zł,
 • urnowe czteromiejscowe - 800,00 zł;

2)     nisze urnowe w kolumbarium - na okres 25 lat:

 • jednomiejscowe - 600,00 zł,
 • dwumiejscowe - 700,00 zł,
 • czteromiejscowe - 900,00 zł;

Za przedłużenie okresu udostępnienia miejsca pochówku na dalsze 20 lub 25 lat (prolongata) pobiera się odpowiednio opłaty jak wyżej.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana bezzwłocznie.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 401/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mateusz Dzioba
Data wytworzenia informacji: 2023-09-29 00:00
Opis zmian: aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mateusz Dzioba
Data i godzina publikacji: 2023-09-29 14:04